GARIS PANDUAN KERTAS KERJA PENUH

 • Jumlah muka surat kertas kerja penuh tidak melebihi 8 muka surat termasuk bibliografi.
 • Saiz Kertas mesti format A4 (21 x 29.7 cm).
 • Margin mesti 1 inci (kira-kira 2,54 cm).
 • Rujukan, grafik, jadual semua dikira dalam jumlah halaman.
 • Jenis Font yang digunaakan ialah Arial.
 • Saiz mestilah 10 point (kecuali Tajuk kertas adalah 12 pt) dalam ruang tunggal, dan wajar.
 • Tajuk Kertas harus semua dalam huruf besar.
 • Baris kosong harus dibiarkan selepas tajuk. Selepas tajuk, nama penulis, gabungan dan e-mel perlu disediakan.
 • Kertas penuh hendaklah termasuk abstrak dengan maksimum 300 patah perkataan.
 • Jadual dan rajah hendaklah berpusat (centered) dan tidak melebihi jidar halaman diberikan. Saiz fon jadual dan rajah boleh dikurangkan kepada 7 pt.
 • Tajuk Jadual perlu berada di atas jadual meja dengan segala kata-kata harus berani, berpusat, dan huruf pertama huruf besar (semua kata-kata harus bermula dengan huruf besar).
 • Angka tajuk harus berani, berpusat, huruf pertama huruf besar dan terletak di bahagian bawah angka.
 • Satu ruang kosong harus dibenarkan antara komponen kertas (iaitu pengenalan, kaedah dan prosedur, keputusan, kesimpulan, rujukan.).
 • Satu ruang kosong harus dibenarkan antara perenggan.
 • Tajuk-tajuk utama hendaklah berpusat, berani dan semua huruf dipermodalkan. Tahap kedua tajuk harus dibiarkan wajar, berani dan huruf pertama huruf besar. Tahap ketiga harus dibiarkan wajar, ditulis dengan huruf condong, berani dan huruf pertama huruf besar.
 • Rujukan dan petikan dalam teks perlu bersedia format APA.
 • JANGAN termasuk NOMBOR PAGE
 • JANGAN termasuk tajuk-tajuk atau NOTA KAKI