TEMA

PEMBUDAYAAN PENDIDIKAN ABAD KE- 21 MELALUI PENYELIDIKAN

Sub-tema:
Subtema meliputi bidang-bidang berikut:

BIDANG KHUSUS

 • Pendidikan Guru
 • Pendidikan khas dan pemulihan
 • Pendidikan Islam dan Moral
 • Pendidikan Bahasa (BM, BI,BA)
 • Pendidikan prasekolah
 • Pendidikan TVET

BIDANG UMUM

 • Pengajaran dan pembelajaran Abad ke-21
 • Inovasi dan Teknologi dalam Pendidikan
 • Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan
 • Pengurusan Kokurikulum dan Sukan
 • Penilaian dan Pentaksiran Abad ke 21
 • Professional Learning Community (PLC)
 • Coaching & Mentoring
 • Peranan PK&PEM dalam merealisasikan Transformasi Nasional 50 (TN50)
 • Kajian Tindakan
 • Pendidikan Bimbingan dan Kaunseling
 • STEM
 • Literasi Maklumat