JEMPUTAN KERTAS PEMBENTANGAN
(CALL FOR PAPERS)

 Seminar Darulaman 2018 Peringkat Kebangsaan ialah forum yang menghimpun para sarjana, penyelidik, NGO dan pengamal dari seluruh Malaysia untuk membentang dan membincangkan idea dan hasil penyelidikan dalam bidang yang diliputi oleh tema persidangan. Dengan tema “Pembudayaan Pendidikan Abad Ke- 21 Melalui Penyelidikan”, jawatankuasa penganjur menjemput anda sekelian untuk hadir sebagai pembentang kertas kerja ilmiah atau sebagai peserta seminar

 

ABSTRAK

Panduan penulisan abstrak:

  1. Tajuk kertas kerja mestilah tidak melebihi 15 patah perkataan
  2. Abstrak hendaklah ditulis dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris
  3. Abstrak perlu menyatakan yang berikut: Tujuan kajian, metodologi kajian, dapatan kajian dan kesimpulan.
  4. Teks abstrak tidak melebihi daripada 300 patah perkataan.
  5. Abstrak hendaklah berkaitan dengan sub tema seminar (rujuk tajuk sub tema)

PERHATIAN: Semua abstrak hendaklah dihantar menggunakan borang PENDAFTARAN SEMINAR atau menggunakan emel : sedar18@ipda.edu.my

KERTAS KERJA PENUH

Sila rujuk panduan penulisan kertas kerja penuh yang terdapat dalam portal ini.
[GARIS PANDUAN KERTAS KERJA PENUH]